เด็ก’สถาปัตย์ชนะเลิศออกแบบ "Innovations for Street Food”

 

สุดตาภา ใจแสน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศประเภทการออกแบบรถเข็น ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กำหนด

พร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Innovations for Street Food”

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 6 มิถุนายน 2564, 15:29:36 น.