ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

อาคาร A7 ชั้น 2

โทรศัพท์ 02-902- 0299 ต่อ 2375, 2376