คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Alumni

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — ศิษย์เก่า — คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร
คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร
-
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Business Distribution
BBL Asset Management  (BBLAM)

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที