ม.กรุงเทพ จัดให้ #DEK67 ชำระเพียง 4,000 บาท พร้อมเรียนได้ทันที*


2023-06-14   2487 อ่านแล้ว

 

 

#DEK67 อยากเรียน ต้องได้เรียน 
ม.กรุงเทพ จัดให้!!  ชำระเพียง 4,000 บาท พร้อมเข้าเรียนได้ทันที โดยใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืม กยศ.*

สมัครและส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์
www.bu.ac.th/apply หรือสมัครและรายงานตัวด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. 

โทร. 02-407-3888 กด 1

 

หมายเหตุ
ตรวจสอบสาขาวิชาที่กองทุนเปิดให้กู้ยืมได้ตามลิงก์นี้ https://www.bu.ac.th/th/curriculum/bachelors-degree/tuition-fees/2567 __________

* เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

* ข้อกำหนดการชำระเงินคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 4,000 บาทได้ ยกเว้น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรนานาชาติ