เรียนจบมีงานทำ 100%

หลักสูตรการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ สร้างนักบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ พร้อมทักษะในการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมบทบาทของนักบัญชียุคใหม่ให้มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตอบโจทย์ได้ครบตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  • เป็นนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล
  • อาจารย์ผู้สอนมีใบวิชาชีพ CPA/TS และอาจารย์พิเศษจาก Big4
  • หลักสูตรบัญชี เก่งไอที เก่งภาษา เข้าใจธุรกิจ พร้อมประกอบวิชาชีพ
  • มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
  • ได้งานทำ 100% เงินเดือนเริ่มต้นสูง
  • เครือข่ายศิษย์เก่าที่เหนียวแน่น 

เรียนบัญชี ม.กรุงเทพ จบแล้วได้งานทำทุกคน การันตีจากความสำเร็จได้จากบัญชีบัณฑิต ม.กรุงเทพ ได้งานทำ100% อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโอกาสสร้างรายได้สูง พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำ หรือเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัย แน่นอนว่าต้องได้รับการบ่มเพาะศักยภาพนักบัญชีดิจิทัลที่โดดเด่นทั้งด้านวิชาชีพบัญชี + ไอที + ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัลได้ตามสาขาที่ถนัด เช่น ด้านทำบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 12 ตุลาคม 2561, 10:44:35 น.