คณะบัญชี

Alumni

คณะบัญชี — ศิษย์เก่า — อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
Deloitte Thailand - Audit & Assurance Leader Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. และ Audit & Assurance Executive Committee of Deloitte South East Asia
คณะบัญชี
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบัญชี
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที