ประวัติคณะ

25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 คณะบัญชีได้เปิดสอน พร้อมๆ กับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยตั้งเป็นแผนกบัญชี เพื่อสร้างบัณฑิตให้ออกไปทำงานด้านการบัญชีในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ และเป็นเจ้าของกิจการ

พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะแผนกบัญชีขึ้นเป็นคณะวิชาบัญชี

พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบัญชี

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 27 กันยายน 2561, 14:33:42 น.