About BU

History

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย — ประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คิดแบบสร้างสรรค์

คิดแบบเจ้าของ ผสานเทคโนโลยี

อนาคตแบบไหนก็ไร้ขีดจำกัด
ขณะที่คุณอ่านข้อความนี้ หนึ่งวินาทีก็ผ่านไป และวินาทีถัดมา โลกก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว!

โลกกำลังหมุนเร็วขึ้น ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นในระดับวินาที การศึกษาแบบไหนที่จะตอบโจทย์อันซับซ้อนของโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ …มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่เคยหยุดหาคำตอบของคำถามนี้

ระหว่างทางกว่า 60 ปี ที่เราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์แห่งยุคสมัย ผ่านช่วงเวลาของสังคมไทย ตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างตัว ยุคฟองสบู่ ยุคโลกาภิวัฒน์ ยุค 3G-4G-5G ไปจนถึงกี่ G ก็ตาม เรายังพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่ยืนยันถึงความเชื่อมั่นในเรื่อง “ออกแบบอนาคตด้วย Passion ของตัวคุณเอง”
ประวัติความเป็นมา
จุดเริ่มต้น

ปี พ.ศ. 2505 หรือ ค.ศ. 1962 คือปีที่น่าจดจำด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง มันคือปีที่บรรยากาศสงครามเย็นกำลังจะกลายเป็นสงครามร้อนด้วยวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา, ปีที่บ๊อบ ดีแลน เดินขึ้นไปบนเวทีในคลับที่นิวยอร์กเพื่อเล่นเพลง Blowing in the Wind แล้วร่ำร้องถึงคำตอบที่ปลิวหายไปในสายลม, ปีที่ภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ เรื่องแรก ‘Dr. No’ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์, มันยังเป็นปีที่ชาวโลกพากันมองไปยังห้วงอวกาศ เพราะมีการส่งดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของโลกสู่ห้วงอวกาศ ส่วนในเมืองไทย เราก็หนีสงครามเย็นไม่พ้นด้วยการที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาสร้างฐานทัพในโคราช และยังเป็นปีอันน่าเศร้าของคนไทยเมื่อพายุแฮร์เรียดเคลื่อนเข้าถล่มแหลมตะลุมพุกจนเสียหายยับเยิน…

ในวันคริสมาสต์ของปีนั้นเอง ยังเป็นวันที่สถาบันการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกของไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดย อาจารย์ สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (อดีตประธานกรรมการบริษัท โอสถสภา จำกัด และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) กับอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ และมี ดร.เจริญ คันธวงศ์ เป็นอธิการบดีคนแรก ตอนนั้นเป็นห้วงเวลาที่ประเทศกำลังเติบโต การรับราชการดูจะเป็นเป้าหมายของคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ หากแต่ผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านกลับเล็งเห็นความสำคัญขององค์กรเอกชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเช่นกัน จึงได้มีเจตจำนงในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทย จากวันนั้น สถาบันแห่งนี้ก็ค่อยๆ เติบโตขึ้น กลายเป็น ‘มหาวิทยาลัยกรุงเทพ’ (Bangkok University) ในปี พ.ศ. 2527 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเรื่องการก้าวนำยุคสมัย เป็นสถาบันที่ยังคงผลิตบัณฑิตรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ เป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีต่อไป
ปรัชญา
พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับภาคธุรกิจและเอกชนชั้นนำมากมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ร่วมสมัย เหมาะกับความต้องการของตลาด และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจกับองค์กรชั้นนำ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำพันธกิจ

พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับภาคธุรกิจและเอกชนชั้นนำมากมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ร่วมสมัย เหมาะกับความต้องการของตลาด และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจกับองค์กรชั้นนำ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต
ค่านิยม

Embed a ‘CREATIVE’ Culture ประกอบด้วย

  • C = Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
  • R = Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
  • E = Excellence (คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ)
  • A = Agility (ความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์)
  • T = Trust (การยึดมั่นในความซื่อตรง)
  • I = Internationalization (ความเป็นสากล)
  • V = Vision (การมองการณ์ไกล)
  • E = Entrepreneurial Spirit (การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ)
วัตถุประสงค์

พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

อัตลักษณ์
มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีความเป็นสากล
เอกลักษณ์
สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์

สถานที่ตั้ง

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคณะ แบ่งพื้นที่เป็นโซน A-D ประกอบด้วยอาคาร 47 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 150,625 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารเรียน 11 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 6 อาคาร โรงอาหาร 4 อาคาร และอาคารอื่นๆ 26 อาคาร แบ่งเป็นห้องบรรยาย 137 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 17,313 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการ 220 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 22,892 ตารางเมตร เช่น โซน A มีอาคาร BU Diamon อาคาร Tourism Tower อาคารเรียน อาคาร Imagine Village อาคารบริการ และศูนย์กิจกรรมนักศึกษา (SAC) โซน B มีอาคารเรียนและอาคารฝึกงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารฝึกงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์ คอมเพล็กซ์ Center for Cinematic and Digital Arts และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโซน D อาคารรับรองและอัฒจันทร์สนามเทนนิส ห้องประชุมและห้องสัมมนา 41 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 5,107 ตารางเมตร ห้องฝ่ายบริหารและห้องทำงานผู้สอน จำนวน 77 ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 11,299 ตารางเมตร ห้องพักผ่อนนักศึกษา และห้องอื่นๆ จำนวน 121 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 9,573 ตารางเมตร และโครงการ Imagine Village มีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,671 ตารางเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ทั้งระบบจากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางแจ้ง ศาลาที่พักรอบมหาวิทยาลัย ร้านค้าย่อย สวนวรรณคดี สวนพันธุ์ไม้ประจำสถาบันฯ สวนสุขภาพ ลานจอดรถ 1-7 ความจุ 1,048 คัน เป็นต้น

วิสัยทัศน์
“ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์
มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ ”

พันธกิจ
พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้นำในการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีความยั่งยืนผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณ ของการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับภาคธุรกิจและเอกชนชั้นนำมากมาย เพื่อพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนให้ร่วมสมัย เหมาะกับความต้องการของตลาดรวมถึง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจกับองค์กรชั้นนำ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ โลกการทำงานหรือการเป็นเจ้าของ ธุรกิจในอนาคต
Cosmetic Image Cosmetic Image
BU Timeline
วิวัฒนาการของ ม.กรุงเทพ