ครบทุกข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการในรูปแบบดิจิทัล ทั้งโบรชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ และข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่!

E-Bookแบบอักษรที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้ในสื่อต่างๆ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

โลโก้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดาวน์โหลดทั้งหมด