About BU

Executives / Faculty Members

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย — คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
5 21/07/2023
4 26/05/2023
3 24/02/2023
2 25/11/2022
1 23/09/2022
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564
5 22/07/2022
4 27/05/2022
3 04/03/2022
2 19/11/2021
1 17/09/2021
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
4 23/07/2021
5 21/05/2021
3 19/02/2021
2 16/11/2020
1 25/09/2020
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
4 24/07/2020
3 21/02/2020
2 22/11/2019
1 27/09/2019
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
4 26/07/2019
3 22/02/2019
2 23/11/2018
1 28/09/2018
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560
5 20/07/2018
1 25/05/2018
4 09/03/2018
3 25/12/2017
2 27/10/2017
1 25/08/2017
ปีการศึกษา ครั้งที่ วันที่
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
6 21/07/2017
5 19/05/2017
4 17/02/2017
3 16/12/2016
2 21/10/2016
1 19/08/2016
ดูมติการประชุมเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา