คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน


การเรียนการสอน

ต่อยอดเงินเป็น อนาคตเป็นต่อ
เรียนรู้ทั้งระบบหลักเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลก ด้วยมุมมองเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนที่มั่งคั่งและมั่นคงอย่างมืออาชีพ

คณาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์และอาจารย์พิเศษที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Contributions and Activities
อุปกรณ์ทันสมัย
อาชีพก้าวหน้า