สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

ปลุกความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณ กับหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกา คิดอย่างเป็นระบบของกระบวนการเสาะแสวงหาโอกาสธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ทำไมต้องเลือกเรียนการเป็นเจ้าของธุรกิจกับ ม.กรุงเทพ

  •   หลักสูตรทันสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ ไม่ชอบการทำงานประจำหรือเป็นลูกจ้าง
  •   ได้ทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียน มีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจโดยไม่มีดอกเบี้ยสูงถึง100,000 บาท
  •   เป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่เปิดสอนและใช้หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ
  •   อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้จากมืออาชีพด้านธุรกิจจริง
  •   มีที่ปรึกษาดูแลระหว่างการทำธุรกิจ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
  •   การันตี 100% ของนักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถมีแผนธุรกิจที่เริ่มได้จริง