สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

มุ่งมั่นสู่อนาคตของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง หรือสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างมั่นใจ กับหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์มากประสบการณ์และเจ้าของธุรกิจตัวจริง ตลอดจนเข้าร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่กว้างขวางของเจ้าของธุรกิจ องค์กร บริษัท และสถาบันชั้นนำต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านความเป็นผู้ประกอบการ จึงมั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ระดับโลกจาก Babson College ได้ถ่ายทอดมาถึงนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะที่สำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งด้านวิชาการ ทฤษฎี และปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ 

สอนให้มีประสบการณ์จริงแบบผู้ประกอบการมืออาชีพ #เรียนจริง #ทำธุรกิจจริง
เทอมแรก 30,180
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 443,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

School of Entrepreneurship and Management

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

Entrepreneurship


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณพีรณัฐ นาคสุวรรณ์
ผู้ก่อตั้ง
บ. แพรวาออยล์ จำกัด , เจ้าของธุรกิจบ.แพรวาวิศวะการ จำกัด และ ป.พีรณัฐ เรือประมง
คุณน้ำทิพย์ สายสุทธิ์
เจ้าของธุรกิจ
บริษัทเจนเนอเรชั่นคิวท์ บริหารจัดการ influencer และ บริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ทำวงไอดอล secret12
คุณจิระ ชนะบริบรูณ์ชัย
เจ้าของกิจการ
.ONCE แบรนด์เสื้อที่คำนึงถึงผู้พิการทางสายตา
นวพร ประยุกตินิวัฒน์
เจ้าของธุรกิจออแกไนเซอร์