สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

มุ่งมั่นสู่อนาคตของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง หรือสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างมั่นใจ กับหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์มากประสบการณ์และเจ้าของธุรกิจตัวจริง ตลอดจนเข้าร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่กว้างขวางของเจ้าของธุรกิจ องค์กร บริษัท และสถาบันชั้นนำต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านความเป็นผู้ประกอบการ จึงมั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ระดับโลกจาก Babson College ได้ถ่ายทอดมาถึงนักศึกษา และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะที่สำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งด้านวิชาการ ทฤษฎี และปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ 

สอนให้มีประสบการณ์จริงแบบผู้ประกอบการมืออาชีพ #เรียนจริง #ทำธุรกิจจริง
เทอมแรก 35,780
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 460,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

School of Entrepreneurship and Management

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

Entrepreneurship


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณจิระ ชนะบริบรูณ์ชัย
เจ้าของกิจการ
.ONCE แบรนด์เสื้อที่คำนึงถึงผู้พิการทางสายตา
นวพร ประยุกตินิวัฒน์
เจ้าของธุรกิจออแกไนเซอร์
คุณณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
คุณนันทนา พูลกิจวัฒนา
เจ้าของธุรกิจ
ร้านฟอร์จูน