Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารจัดการ อันดับ 1 ของไทย 

ใครๆ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ จริงหรือ? 

แล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจที่บริหารจัดการเป็น มีความรู้ก้าวทันโลก ทันเทคโนโลยี และมีฐานสำหรับเริ่มต้นเติบโตที่แข็งแกร่งล่ะ …หากคุณอยากเป็นนักธุรกิจ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือคุณอาจจะเป็นทายาทธุรกิจของครอบครัว แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรกับโลกธุรกิจในยุคนี้ เราภูมิใจนำเสนอคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารจัดการ (BUSEM) ของ ม.กรุงเทพ 

BUSEM มีหลักสูตรให้เลือกเรียนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยนักศึกษาของเราจะได้รับการเตรียมตัวทั้งจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลาย ได้ประสบการณ์ทำธุรกิจจริงตั้งแต่ยังเรียน และได้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจจริงมาแล้วกว่า 100 คน ตลอดเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ 

เรายังพร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำธุรกิจจริง เก็บประสบการณ์จริง และออกไปสู่โลกจริงตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ รวมทั้งการมองทางเลือกในการลองทำงานกับบริษัทชั้นนำ และกระทั่งผู้ปกครองของนักศึกษา ก็สามารถมาปรึกษาปัญหาธุรกิจกับเราได้เช่นกัน BUSEM จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่วางใจได้สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่จะได้รับการยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากลอย่างแท้จริง! 

"เจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่อาชีพ แต่เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิต"

หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจจาก Babson College

มั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ระดับโลกจาก Babson College ได้ถ่ายทอดมาถึงนักศึกษา ตลอดจนผ่านทางกิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของหลักสูตรของคณะเพื่อได้รับทักษะ และความรู้ที่ใช้ได้จริง
เรียนกับเจ้าของธุรกิจ ตัวจริง ที่ประสบความสำเร็จ

อาจารย์ทุกท่านเป็นนักธุรกิจตัวจริงประสบความสำเร็จและสอนอย่างมืออาชีพ พบปะตัวจริงในวงการธุรกิจ มากกว่า 100 คน สามารถปรึกษาธุรกิจเป็นตัวจริงจากธุรกิจในแต่ละด้านเพราะมีอาจารย์ที่คอยสนับสนุน และให้คำปรึกษาพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นจากทั้งภาครัฐและเอกชน
มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหรือขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมและลงตัว สร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งวงการธุรกิจในอนาคต
เรียนจริง ทำธุรกิจจริง

BUSEM ขอแค่มีหัวใจผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อน สอนให้มีประสบการณ์จริงแบบผู้ประกอบการมืออาชีพ พร้อมเมนเทอร์ตัวจริงในวงการมาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สร้างและต่อยอดธุรกิจได้
ได้ทำธุรกิจจริง ในระหว่างเรียน

มีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจโดยไม่มีดอกเบี้ยสูงถึง 100,000 บาท และมีที่ปรึกษาดูแลระหว่างการทำธุรกิจให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ทั้งแบบ Marketplace, Social Media, และการ Live ขายสินค้า
หลักสูตรทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ จับมือกับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาความเป็นเจ้าของธุรกิจ
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ของ BUSEM คือสถาบันแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมมือกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้แนวคิดของหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วยการจับมือกับ 34 มหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นพันธมิตรด้าน Academic ด้าน Entrepreneurship ทำให้นักศึกษาของเราได้ความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้ตัวจริงในแวดวงธุรกิจ และสอนแบบครอบคลุมทั้งเรื่อง Product/Service/Start-up  หลักสูตรของเราตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ หรืออยากต่อยอดกิจการครอบครัวก็ตาม เรายังเป็นเราเป็นที่แรกและที่เดียวในไทย ที่สอนด้วยหลักสูตร Babson College มหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจอันดับ 1 ของโลก โดยมีเหล่าอาจารย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงมาเป็นผู้สอน นักศึกษาจะได้เรียนแบบ Project Based Learning ซึ่งได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ และในแต่ละชั้นปีจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เก็บประสบการณ์ เช่น กิจกรรมสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจหรือ BCE ที่นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักธุรกิจตัวจริง เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างแผนธุรกิจก่อนเรียนจบ และให้โอกาสนักศึกษาได้ลองสร้างธุรกิจของตนเองในระหว่างเรียน โดยมีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจสูงถึง 100,000 บาท (โดยไม่มีดอกเบี้ย) เรายังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจคอยให้บริการ และเราพร้อมผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มทั้งแบบ Marketplace, social media, และการ Live ขายสินค้า โดย BUSEM ยังมีพาร์ทเนอร์มากมายจนถือเป็นแหล่งรวมคอนเน็กชั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเรายังเป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่เซ็น MOU ร่วมกับบริษัท Lazada เพื่อหาช่องทางในการสร้างธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรืออยากต่อยอดธุรกิจครอบครัว BUSEM พร้อมจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ และทำให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแบบของตัวเอง ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนกับตัวจริง นักศึกษาได้พบและได้รับความรู้จากเจ้าของธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมากกว่า 100 คนตลอด 4 ปีการศึกษา ก้าวทันโลกเทคโนโลยีในโลกอนาคต ทั้งด้านการสร้างธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจบนโลกดิจิทัล และ Metaverse34 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่เป็นพันธมิตรด้าน Academic ด้าน Entrepreneurshipผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทาง ในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ทั้งแบบ Marketplace, Social Media, และการ Live ขายสินค้ามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดม.กรุงเทพ แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมมือกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้แนวคิดของหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจสอนแบบครอบคลุม Product/Service/Start-upใหม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกจํานวน 2 รายวิชา คือ         1. Marketing Channel and Retail Business for Entrepreneurs         2. Creative Packaging Design for Entrepreneursอาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้จากมืออาชีพด้านธุรกิจจริงสามารถมีแผนธุรกิจก่อนเรียนจบและให้โอกาสนักศึกษาได้ลองสร้างธุรกิจของตนเอง ได้ทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียนมีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจสูง ถึง 100,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
30,180 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
443,980 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
          ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีธุรกิจมาก่อน สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคน หากมีเป้าหมายและ Passion จะต่อยอดความรู้และผลักดันการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ จัดเต็มความรู้ ความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจอย่าง SME หรือธุรกิจ Startup สร้างธุรกิจควบคู่การเรียนปริญญาโท มีโอกาสจบใน 14 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่ทำงานไปด้วย โดยการเรียนจะแบ่งเป็นเรียนทฤษฎี เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop สุดเข้มข้น ที่จะทำให้สิ่งที่เรียนมาได้ลองใช้จริง ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์กับไอเดียธุรกิจของแต่ละคน ได้เรียนกับนักธุรกิจระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมคอนเน็คชั่นจากนักธุรกิจตัวจริง 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
42
แผน ก. วิทยานิพนธ์
332,000 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
332,000 บาท
Facilities
Cosmetic Image
อยากสร้างแบรนด์สินค้า มีธุรกิจของตัวเอง ชอบการบริหาร เรียนอะไรดี?
อยากสร้างแบรนด์สินค้า มีธุรกิจของตัวเอง ชอบการบริหาร เรียนอะไรดี?

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM)
Open House BU Metaverse 2022 : คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
BUSEM ออกบูธ โชว์ธุรกิจสุดเจ๋ง ณ Central World
4 ปีที่ BUSEM เรียนอะไรบ้าง?
Featured
Stories
Alumni
การสมัครเรียน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที