มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

BUSEM เปิดประตูสู่เส้นทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นเจ้าของธุรกิจจริงตั้งแต่ยังเรียน

ปลุกความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณ กับหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สร้างนักธุรกิจมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีอนาคตไกล BUSEM จึงมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรไทยเเละหลักสูตรนานาชาติให้ตอบโจทย์นักธุรกิจยุคใหม่ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ รวมถึงจับมือกับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาความเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยแรกในอาเซียนที่ได้รับความมือจาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ระดับโลกจาก Babson College ได้ถ่ายทอดมาถึงนักศึกษาผ่านทางอาจารย์ของคณะ ตลอดจนผ่านทางกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของหลักสูตรของคณะ เพื่อได้รับทักษะและความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง