Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารจัดการ อันดับ 1 ของไทย 

ใครๆ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ จริงหรือ? 

แล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจที่บริหารจัดการเป็น มีความรู้ก้าวทันโลก ทันเทคโนโลยี และมีฐานสำหรับเริ่มต้นเติบโตที่แข็งแกร่งล่ะ …หากคุณอยากเป็นนักธุรกิจ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือคุณอาจจะเป็นทายาทธุรกิจของครอบครัว แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรกับโลกธุรกิจในยุคนี้ เราภูมิใจนำเสนอคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารจัดการ (BUSEM) ของ ม.กรุงเทพ 

BUSEM มีหลักสูตรให้เลือกเรียนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยนักศึกษาของเราจะได้รับการเตรียมตัวทั้งจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลาย ได้ประสบการณ์ทำธุรกิจจริงตั้งแต่ยังเรียน และได้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจจริงมาแล้วกว่า 150 คน ตลอดเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ 

เรายังพร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำธุรกิจจริง เก็บประสบการณ์จริง และออกไปสู่โลกจริงตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ รวมทั้งการมองทางเลือกในการลองทำงานกับบริษัทชั้นนำ และกระทั่งผู้ปกครองของนักศึกษา ก็สามารถมาปรึกษาปัญหาธุรกิจกับเราได้เช่นกัน BUSEM จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่วางใจได้สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่จะได้รับการยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากลอย่างแท้จริง! 

"เจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่อาชีพ แต่เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิต"

หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจจาก Babson College

ที่แรกในอาซียน และที่เดียวในไทย ที่สอนด้วยหลักสูตร Babson College มหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจอันดับ 1 ของโลก มั่นใจได้ว่าองค์ความรู้ระดับโลก ได้ถ่ายทอดมาถึงนักศึกษา ตลอดจนผ่านทางกิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของหลักสูตรของคณะเพื่อได้รับทักษะ และความรู้ที่ใช้ได้จริง
เรียนกับเจ้าของธุรกิจ ตัวจริง ที่ประสบความสำเร็จ

อาจารย์ทุกท่านเป็นนักธุรกิจตัวจริงประสบความสำเร็จและสอนอย่างมืออาชีพ พบปะตัวจริงในวงการธุรกิจ มากกว่า 150 คน สามารถปรึกษาธุรกิจเป็นตัวจริงจากธุรกิจในแต่ละด้านเพราะมีอาจารย์ที่คอยสนับสนุน และให้คำปรึกษาพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นจากทั้งภาครัฐและเอกชน
มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหรือขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมและลงตัว สร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งวงการธุรกิจในอนาคต
เรียนจริง ทำธุรกิจจริง

BUSEM ขอแค่มีหัวใจผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อน สอนให้มีประสบการณ์จริงแบบผู้ประกอบการมืออาชีพ พร้อมเมนเทอร์ตัวจริงในวงการมาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สร้างและต่อยอดธุรกิจได้
ได้ทำธุรกิจจริง ในระหว่างเรียน

มีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจโดยไม่มีดอกเบี้ยสูงถึง 100,000 บาท และมีที่ปรึกษาดูแลระหว่างการทำธุรกิจให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ทั้งแบบ Marketplace, Social Media, และการ Live ขายสินค้า
หลักสูตรทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่สอนให้ “คิด” “สร้าง” และ “ขยาย” ธุรกิจ จับมือกับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาความเป็นเจ้าของธุรกิจ
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ BUSEM แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่เดียวในไทย ร่วมมือกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้แนวคิดของหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วยการจับมือกับ 34 มหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นพันธมิตรด้าน Academic ด้าน Entrepreneurship ทำให้นักศึกษาของเราได้ความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้ตัวจริงในแวดวงธุรกิจ และสอนแบบครอบคลุมทั้งเรื่อง Product/Service/Start-up  หลักสูตรของเราตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ หรืออยากต่อยอดกิจการครอบครัวก็ตาม ที่สอนด้วยหลักสูตร Babson College มหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจอันดับ 1 ของโลก โดยมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงมาเป็นผู้สอน นักศึกษาจะได้เรียนแบบ Project Based Learning ซึ่งได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ และในแต่ละชั้นปีจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เก็บประสบการณ์ เช่น กิจกรรมสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจหรือ BCE ที่นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักธุรกิจตัวจริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างแผนธุรกิจก่อนเรียนจบ และให้โอกาสนักศึกษาได้ลองสร้างธุรกิจของตนเองในระหว่างเรียน โดยมีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจสูงถึง 100,000 บาท (โดยไม่มีดอกเบี้ย) เรายังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจคอยให้บริการ และเราพร้อมผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มทั้งแบบ Marketplace, social media, และการ Live ขายสินค้า โดย BUSEM ยังมีพาร์ทเนอร์มากมาย จนถือเป็นแหล่งรวมคอนเน็กชั่นที่ใหญ่ และเรายังเป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่เซ็น MOU ร่วมกับบริษัท Lazada เพื่อหาช่องทางในการสร้างธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หรืออยากต่อยอดธุรกิจครอบครัว BUSEM พร้อมจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ และทำให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแบบของตัวเอง ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนกับตัวจริง นักศึกษาได้พบและได้รับความรู้จากเจ้าของธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมากกว่า 150 คนตลอด 4 ปีการศึกษา ก้าวทันโลกเทคโนโลยีในโลกอนาคต ทั้งด้านการสร้างธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจบนโลกดิจิทัล และ Metaverse34 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่เป็นพันธมิตรด้าน Academic ด้าน Entrepreneurshipผลักดันให้นักศึกษาเพิ่มช่องทาง ในการทำธุรกิจแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ทั้งแบบ Marketplace, Social Media, และการ Live ขายสินค้ามีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดม.กรุงเทพ แห่งเดียวในไทย ที่ร่วมมือกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้แนวคิดของหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจสอนแบบครอบคลุม Product/Service/Start-upใหม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกจํานวน 2 รายวิชา คือ         1. Marketing Channel and Retail Business for Entrepreneurs         2. Creative Packaging Design for Entrepreneursอาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้จากมืออาชีพด้านธุรกิจจริงสามารถมีแผนธุรกิจก่อนเรียนจบและให้โอกาสนักศึกษาได้ลองสร้างธุรกิจของตนเอง ได้ทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียนมีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจสูง ถึง 100,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
0 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
0 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
          ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีธุรกิจมาก่อน สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคน หากมีเป้าหมายและ Passion จะต่อยอดความรู้และผลักดันการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ จัดเต็มความรู้ ความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจอย่าง SME หรือธุรกิจ Startup สร้างธุรกิจควบคู่การเรียนปริญญาโท มีโอกาสจบใน 14 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่ทำงานไปด้วย โดยการเรียนจะแบ่งเป็นเรียนทฤษฎี เข้าใจทักษะ เจาะลึกการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์และการวางแผนต่างๆ พร้อมจัดเต็มด้วย Workshop สุดเข้มข้น ที่จะทำให้สิ่งที่เรียนมาได้ลองใช้จริง ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์กับไอเดียธุรกิจของแต่ละคน ได้เรียนกับนักธุรกิจระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมคอนเน็คชั่นจากนักธุรกิจตัวจริง 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
42
แผน ก. วิทยานิพนธ์
332,000 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
332,000 บาท
Facilities
Cosmetic Image
ธุรกิจเริ่มได้ไม่ต้องรอ! เจ้าของแบรนด์ “ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน” ศิษย์เก่า BUSEM ม.กรุงเทพ

🧋แบรนด์ชาไทยที่ถูกพูดถึงและมาแรงสุดๆ ในโซเชียลขณะนี้! กับเครื่องดื่มเมนู #ชาเย็น กับซิกเนเจอร์ความเข้มข้นหอมนุ่มกำลังดี นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับแบรนด์ ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน มาพูดคุยกับจุดเริ่มต้นและแนวคิดของ 2 พี่น้องเจ้าของธุรกิจ "คุณวิว พันธ์ทิพย์ CEO" และ "คุณแวน พรทิพย์ CO-FOUNDER รุ่นพี่ศิษย์เก่า BUSEM - คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" น้องๆ ที่อยากมีธุรกิจของตัวเองต้องไม่พลาด!
🟠 รายละเอียดหลักสูตร : https://bulink.co/mwhbeshw

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
อยากสร้างแบรนด์สินค้า มีธุรกิจของตัวเอง ชอบการบริหาร เรียนอะไรดี?
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM)
Open House BU Metaverse 2022 : คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
BUSEM ออกบูธ โชว์ธุรกิจสุดเจ๋ง ณ Central World
Featured
Stories
Alumni
การสมัครเรียน
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที