คณะนิติศาสตร์

Partner

คณะนิติศาสตร์ — พันธมิตร — สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะนิติศาสตร์

บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที