คณะนิติศาสตร์

Alumni

คณะนิติศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณณัฐภัทร สุกิจพิริยพันธุ์
คุณณัฐภัทร สุกิจพิริยพันธุ์
- นักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564
คณะนิติศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที