คณะนิติศาสตร์

Alumni

คณะนิติศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณทัชชัย โพธิ์กีรติกุล
คุณทัชชัย โพธิ์กีรติกุล
- นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะนิติศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที