คณะนิติศาสตร์

Alumni

คณะนิติศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
BKK Inter Law - อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทนายความ Partner, BKK Inter Law
คณะนิติศาสตร์

เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 61 สอบไล่ได้คะแนนอันดับ 1

จากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรกของประเทศไทย

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที