คณะวิศวกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์