จบแล้วทำงานอะไรดี

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน
 • ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
 • นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร นักวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
 • ผู้ประกอบการ
 • นักลงทุนทางการเงิน  
 • ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า
 • ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
 • นักวิเคราะห์เงินตราต่างประเทศ

 

 

 

 • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • อัพเดทล่าสุด : 12 ตุลาคม 2561, 11:28:57 น.