อาจารย์ BUSEM กับการยกระดับการเรียนการสอนไปสู่ระดับโลก

 

BUSEM เตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม KM และการออกแบบเชิงนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรม

  • แหล่งที่มา: สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ, คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 26 กันยายน 2561, 16:08:38 น.