เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?

 

Entrepreneurship for Thailand and Asian Countries
หลักสูตรทันสมัยจาก Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นอันดับหนึ่งในด้าน Entrepreneurship นำมาการประยุกต์แนวทางให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยและประเทศในอาเซียน 

 

Build new Business during your study 
สร้างธุรกิจไปพร้อมกับการเรียน มีโอกาสจบปริญญาโทภายใน 14 เดือน ต่อยอดเรียนรู้แนวคิดอย่างผู้ประกอบการ การนำเสนอ และการพัฒนาบริษัทหรือองค์กรเชิงรุกแบบผู้ประกอบการ

 

Providing Specialist Mentors 
สอนการสร้างและบ่มเพาะธุรกิจโดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้เรียนกับนักธุรกิจระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านเฉพาะทางที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมคอนเน็คชั่นจากนักธุรกิจตัวจริง

 

Broad Network via Classmate, Alumni and Lecturers
โอกาสที่ดีที่จะได้พบพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างมิตรภาพใหม่ๆ กับเพื่อนร่วมชั้น พร้อมพบรุ่นพี่ที่มีธุรกิจที่หลากหลายที่จะมาแนะนำประสบการณ์การเรียนรู้ในธุรกิจ 

 

Venture Pitch
เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยวิชาเรียนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดและแวดวงธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังมองหาโอกาสทางธุรกิจด้วยการให้ผู้เรียนลงมือทำแผนธุรกิจจริง เพื่อไป Pitching กับนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น Idea Pitch, Mentor Pitch, Venture Pitch


Technology & Tech Start-up 
สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ Startup โดยมีนักลงทุนมาร่วมเงินลงทุน อีกทั้งทางหลักสูตรยังมียังมีวิทยากรจาก Crowdfunding หรือการระดมทุน รวมถึงธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน การเรียนรู้จาก case study ของอาจารย์พิเศษที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรจึงพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ และความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณในองค์กร 


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการบริหารธุรกิจครอบครัวหรืองค์กร และมีศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการในอนาคต
  • เสริมสร้างประสิทธิภาพของบัณฑิตในการใช้เทคโนโลยีเทคนิคนการทำวิจัย การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
  • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
  • เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง