สอนโดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้เรียนกับนักธุรกิจระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาและแนะนำในด้านเฉพาะทางที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมคอนเน็คชั่นจากนักธุรกิจตัวจริง

  Faculty Members


อ.อาทร พร้อมพัฒนภัค

อาจารย์

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MME