ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และความเชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกันในความเป็นเจ้าของธุรกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Babson College มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน เริ่มตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2510 อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่เข้ารับการศึกษาจาก Babson College อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทางด้านของการประกอบธุรกิจ  อาจารย์สุรัตน์ได้มองเห็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะร่วมมือกับ Babson College เพื่อเป็นผู้เริ่มนำเอาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยนำมาซึ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และในวันนี้ วิสัยทัศน์ของอาจารย์สุรัตน์ได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Babson College เป็นกุญแจในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างสองสถาบัน

  • แหล่งที่มา: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2561, 15:39:39 น.