มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์เป็นเจ้าของธุรกิจ

อาจารย์ทุกท่านเป็นนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จและสอนอย่างมืออาชีพ เน้นการลงมือปฎิบัติมากกว่าเรียนจากตำรา สามารถปรึกษาธุรกิจเป็นตัวจริงจากธุรกิจในแต่ละด้าน เพราะมีอาจารย์ที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของนักศึกษาเข้าถึงคู่ค้าธุรกิจที่ตรงจุดและตอบโจทย์ที่สุด 

  • แหล่งที่มา: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2561, 15:56:30 น.