มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทำไมต้องเรียนคณะนี้

ปลุกความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณ กับหลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกา คิดอย่างเป็นระบบของกระบวนการเสาะแสวงหาโอกาสธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ทำไมต้องเลือกเรียนการเป็นเจ้าของธุรกิจกับ ม.กรุงเทพ

  หลักสูตรทันสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ ไม่ชอบการทำงานประจำหรือเป็นลูกจ้าง

  ได้ทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียน มีเงินทุนให้นักศึกษาได้ยืมทำธุรกิจโดยไม่มีดอกเบี้ยสูงถึง100,000 บาท

  เป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่เปิดสอนและใช้หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจ

  อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เรียนรู้จากมืออาชีพด้านธุรกิจจริง

  มีที่ปรึกษาดูแลระหว่างการทำธุรกิจ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

  การันตี 100% ของนักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถมีแผนธุรกิจที่เริ่มได้จริง

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2561, 14:15:22 น.