คุณวรัญญา อุดมเลิศ
เจ้าของธุรกิจ
Codeco
คุณจิระ ชนะบริบรูณ์ชัย
เจ้าของกิจการ
.ONCE แบรนด์เสื้อที่คำนึงถึงผู้พิการทางสายตา