ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ เราส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในวันนี้ ด้วยกระบวนการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสมและลงตัว เราสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งวงการธุรกิจในอนาคต

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM Center for Entrepreneurship) เป็นหน่วยที่เน้นพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการทั้งนักศึกษาและผู้สนใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างครบวงจร นักศึกษาและผู้สนใจจะได้พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นเจ้าของ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ศูนย์ BCE ช่วยพัฒนาต่อยอดแนวความคิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนจนได้ออกมาเป็นแผนธุรกิจที่สามารถนำไปลงมือปฏิบัติจริงไปสู่การสร้างและพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่

บรรยากาศภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจจะช่วยผลักดันและกระตุ้นให้นักศึกษาและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด อันนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายและการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านเครือข่ายธุรกิจจริงที่มีอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เช่น โอกาสในการหาแหล่งเงินทุนทั้งจากสถาบันการเงินภาคเอกชน และแหล่งระดมทุนทางธุรกิจยุคใหม่

ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรและสถาบัน ศูนย์ BCE มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งใจไว้ ด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์ฯได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสม นักศึกษาและผู้สนใจจะได้พัฒนาทักษะความสามารถที่สำคัญในการเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การคิดแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจพร้อมให้การสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจ แนวคิดในการลงทุนต่อยอดธุรกิจครอบครัว แนวคิดการทำธุรกิจแฟรนไชส์ แนวคิดองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่การเริ่มสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ไปจนการลงมือดำเนินธุรกิจจริง เราให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรในห้องเรียนต่อเนื่องไปจนถึงการให้ความสนับสนุนในแผนปฏิบัติ จนถึงการดำเนินธุรกิจ

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจยังได้จัดกระบวนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาและผู้สนใจในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

ให้คำปรึกษาส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจทั่วไป

จัดหาพื้นที่ทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจ

จัดกิจกรรม Monthly Update / กิจกรรมนอกสถานที่

จัดกิจกรรม Focused Workshops

การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจแก่นักลงทุน

จัดโครงการเสริมทักษะความรู้ทางด้านธุรกิจ

 

 

 

อาจารย์ตั้ม กิตติศักดิ์ คุณาฤทธิพล
ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BCE)


ช่องทางติดต่อศูนย์ BCE
Line : https://lin.ee/gNNpjzF

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 15 มิถุนายน 2564, 13:01:52 น.