หลักสูตรนานาชาติจีน

Executives / Faculty Members

หลักสูตรนานาชาติจีน — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — อ.นิดา ถาวรกุล
อ.นิดา ถาวรกุล
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติจีน

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
หลักสูตรนานาชาติจีน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที