ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Summer Fashion Workshop & Paris Fashion Week Experience 2018

 ติณห์ ต้นโสณ (นะโม) และ สุกฤษณ์ เหล่าจำปา (เบสต์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาออกแบบเเฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ Summer Fashion Workshop & Paris Fashion Week Experience 2018 ณ Paris American Academy กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2561

  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2561, 14:39:31 น.