ผลงานอาจารย์นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ ภาควิชาทัศนศิลป์

ได้รับเชิญจาก      Mr. Osamu Fukunaga

Director of Hiroshima City Museum of Contemporary Art

นิทรรศการ         HIROSHIMA TRILOGY: 70th  ANNIVERSARY OF THE ATOMIC BOMB

PART 2 :  A BIRD’S EYE VIEW OF THE WORLD

(curated by Naoko Sumi)

ชื่อผลงาน   さされいしのいはほとなりてこけのむすまで

2015 , baby powder, fabric, bulb, wooden construction, stencil map, plexiglass

case, dimension  variable.

Until pebbles grow into a boulder and become covered with moss

   2015, stencil maps, plexiglass, 54 x75 cm.

สถานที่  Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan

  • แหล่งที่มา: สาขาวิชาทัศนศิลป์, คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 1 ตุลาคม 2561, 11:41:42 น.