คณะศิลปกรรมศาสตร์

Partner

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — พันธมิตร — Webtoon
Webtoon
ความร่วมมือต่างประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะศิลปกรรมศาสตร์

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบการ์ตูน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากโจทย์จริง สถานการณ์จริง โดยมี Producer และ ผู้เชี่ยวชาญจาก LINE WEBTOON ให้คำแนะนำกับนักศึกษาในการพัฒนาผลงานดิจิทัลคอมมิค ตามรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานจริงของ LINE  WEBTOON Creator เพื่อเป็นการร่วมกันต่อยอดผลงานสู่ภาคธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ Comic Creator รุ่นใหม่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการ์ตูนในระดับสากล


 

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์