5 นักศึกษา New Gen Artist ชูผลงานศิลปสร้างสรรค์ในต่างแดน

 

 

        5 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมโครงการ The Melbourne x Bangkok Contemporary  Art Exchange Program 2019 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน RMIT Creative แห่ง RMIT University ประเทศออสเตรเลียกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พานักศึกษาทุน New Gen Artist ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วม Workshop และแสดงผลงานศิลปสร้างสรรค์ โดยมี ดร.คธา  แสงแข อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็น Coach ให้กับนักศึกษา

 

     

 

      5 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมโครงการ The Melbourne x Bangkok Contemporary  Art Exchange Program 2019  ดังนี้ นายพลพุทธ  เข็มนาค  นางสาวชัญญา  ชุณหเพสย์   นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ง  นางสาวเมธาพร  เทพกาญจนา  Miss Ngoc Bao Vu นางสาวนบ บาว วู   นายพงษ์นรินทร  ศิริ   และนางสาวณัฐชยา  พวงมาลี         

“ประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop และแสดงผลงานถือเป็นประสบการณ์ในต่างแดนที่ได้เก็บเกี่ยวมามากมาย เปิดมุมมองความคิดไอเดียของเราให้กว้างขึ้นจากเดิม โชคดีที่พวกเราได้รับโอกาสนี้จะตั้งใจนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อย่างแน่นอน”

นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีเพ็ง   1 ใน 5 นักศึกษา New Gen Artist

 

   

 

  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2563, 06:19:11 น.