ห้องปฏิบัติการทันสมัย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฎิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ เพราะคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักศึกษาต้องใช้ในการทำงานต่างๆ ในส่วนงานด้านการออกแบบ เช่น การออกแบบโลโก้ การตกแต่งภาพสำหรับออกแบบงานโฆษณา โมชั่นกราฟิกและแอนิเมชั่น การนำเสนอภาพร่างของงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบแฟชั่น นักศึกษายังสามารถมาทำงานที่ห้องนี้ได้ในช่วงนอกเวลาเรียนอีกด้วย

 

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่หาได้ยากตามมหาวิทยาลัยปัจจุบัน เพราะมีการพัฒนาโทคโนโลยีการถ่ายภาพเป็นแบบดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การถ่ายภาพแบบกล้องฟิล์ม วิธีการล้างฟิล์ม และวิธีอัดรูปแบบดั้งเดิมสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากที่อื่น

 

ห้องปฏิบัติการออกแบบ

หรือดีไซน์ สตูดิโอ เป็นห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการทำ Workshop โดยสามารถทำงานออกแบบได้พร้อมกันในชั้นเรียนค่ะ


 

 

ห้องปฏิบัติการ ทัศนศิลป์

ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการฝึกฝนทักษะการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ หรือการสร้างสรรค์งาน 2 มิติ ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่การเพนท์ภาพลงสีน้ำมัน สีอะครีลิค สีน้ำ โดยนักศึกษาจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยกรรมวิธีหลากหลายรูปแบบ

 

ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์

ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานภาพพิมพ์ในเกือบทุกเทคนิค เช่น ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นต้น นักศึกษาจะได้รับการสอนในเชิงเทคนิคและเชิงทดลอง จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

ห้องปฏิบัติการทอผ้า

ที่ห้องนี้มีทั้งเส้นด้าย เส้นไหม หลากสีหลายรูปแบบ พร้อมอุปกรณ์ทอผ้าแบบครบชุด ทำให้การทอผ้าเป็นเรื่องง่ายและได้สนุกกับการผสมสีเส้นด้าย ได้ทดลองทอผ้าและสร้างสรรค์เทคนิคบนผืนผ้า เป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์งานทอ

 

ห้องปฏิบัติการแพทเทิร์น

ก่อนที่จะมาเป็นเสื้อผ้าสวยๆ ก็ต้องสร้างแบบแพทเทิร์นนบนหุ่นกันก่อนนะคะ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นทักษะที่สำคัญ เพื่อต่อยอดไอเดียไปสู่การผลิตผลงานออกแบบแฟชั่น

 

ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ

เรียนรู้ทักษะตั้งแต่กระบวนการการวางผ้า การตัดผ้า การตัดเย็บ การฟิตติ้ง สู่การนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยแนะนำเทคนิคต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีผลงานคอลเลคชั่นเป็นของตัวเอง พร้อมได้จัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการก่อนเรียนจบอีกด้วยค่ะ

 

ห้องปฏิบัติการขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักร

เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรในการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่อง Vacuum Forming Machine ในการขึ้นรูปผลงานต้นแบบจากแผ่นพลาสติกในรูปแบบต่าง โดยมีอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ และนักศึกษาสามารถมาใช้งานนอกเวลาเรียนได้

  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 12 มกราคม 2565, 17:49:04 น.