การฝึกงานและสหกิจศึกษา

ฝึกงานหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ระบบการทำงาน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติจากภาควิชาฯ โดยใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์หรือประมาณ 320 ชั่วโมง ในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ของนักศึกษาทุกภาควิชา

รายชื่อบริษัทที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Mall Group Co.,Ltd
สำนักพิมพ์แสงแดด (Sangdad Publishing)
บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด
บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด
บริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด
บริษัท นารา แฟคทอรี่ จำกัด
บริษัท พีคฌาน จำกัด
บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด
บริษัท Ek Thongprasert
นิตยสาร cheeze/ looker
Fab café (บริษัท แชสซี่พลัสอินฟิล จำกัด)
แบรนด์ Ek Thongprasert
Fab cafe (บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
This means That Studio
KORAKOT INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP
TCDC
Lohameka studio
56th Studio
141 SOCIAL ENTERPRISE
บริษัท พลาเน็ท 2001 จำกัด
Amarin Printing & Publishing
Animated Storyboards Thailand
BBDO Bangkok
Channel V Design
CenterPoint Entertainment
Conscious Design Studio
Degree Bangkok
ELEMENTSEDEN DESIGN STUDIO
Far East DDB
GMM Grammy
G49 /49GROUP
Leobernett (Thailand)
McCann Worldgroup
Montage studio BJJ
Mushroom Studio Co.,Ltd
Pink Blue Black & Orange Co.,Ltd.
STUDIO CRAFTSMANSHIP
The Leo Burnett Group
The Uniform Design Studio
TNOP™ DESIGN
Visionary
Workpoint Entertainment
True Corporation
Farm Group
Duck Store Design Guru
Spa Hakuhodo
Workpoint Entertainment
Aday Magazine
Plangraphik
MYDM co., ltd
Polyplus Entertainment Company Limited
Rap is Now Co., Ltd.
The King Power International Group

  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 18 มิถุนายน 2561, 15:59:40 น.