จบแล้วทำงานอะไรดี

 

 

 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
 • นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Designer)
 • นักออกแบบสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ (Information Graphic Designer)
 • นักออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publishing Designer)
 • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 • นักเขียนการ์ตูน (Cartoonist)
 • นักออกแบบตัวอักษร (Typographer)
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)
 • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Designer)(Stylist)
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience Designer)/li>
 • นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)
 • นักออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer/Animator)
 • นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์ (Visual Effect Designer)
 • ช่างภาพ (Photographer)
 • สไตลิสท์ (Stylist)
 • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์

 • ศิลปิน
 • ภัณฑารักษ์ (curator)
 • นักการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานกับองค์กรและสถาบันทางศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
  และบริษัทสื่อโฆษณาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • นักวิจารณ์ศิลปะ
 • อาจารย์สอนศิลปะ
 • นักออกแบบนิทรรศการ (exhibition and art event designer)
 • ประกอบธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ
 • นักวาดภาพประกอบ

 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 • นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์
 • นักสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ 
 • นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบบริการ
 • นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่ออนาคต

 

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • นักออกแบบสิ่งทอ
 • นักออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
 • นักบริหารจัดการสินค้าแฟนชั่นและสิ่งทอ
 • นักการตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
 • นักวาดภาพประกอบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • นักออกแบบเสื้อผ้า
 • นักออกแบบแพทเทิร์น
 • นักออกแบบลายผ้า
 • ผู้ดำเนินการจัดแฟชั่นโชว์
 • สไตล์ลิสต์
 • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2561, 11:13:47 น.