จบแล้วทำงานอะไรดี

 

 

 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
 • นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Designer)
 • นักออกแบบสื่อสารข้อมูลเชิงภาพ (Information Graphic Designer)
 • นักออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publishing Designer)
 • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 • นักเขียนการ์ตูน (Cartoonist)
 • นักออกแบบตัวอักษร (Typographer)
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)
 • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Designer)(Stylist)
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience Designer)/li>
 • นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)
 • นักออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer/Animator)
 • นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์ (Visual Effect Designer)
 • ช่างภาพ (Photographer)
 • สไตลิสท์ (Stylist)
 • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

 • ช่างภาพ (Photographer)
 • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 • นักเขียนการ์ตูน (Cartoonist)
 • นักออกแบบคาแรคเตอร์ (Character Designer)
 • นักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist)
 • ศิลปินออกแบบแนวคิด (Concept Artist)
 • แอนิเมเตอร์ (Animator)
 • ศิลปิน / นักสร้างสรรค์ (Artist / Creator)
 • ภัณฑารักษ์ (Curator)
 • อาจารย์ นักวิชาการด้านศิลปะ  (Art Instructor)
 • ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ (Art Entrepreneur)
 • นักวิจารณ์ศิลปะ (Art Critique)
 • ผู้จัดการหอศิลป์ / แกลเลอรี่ (Gallery Manager / Director)
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ (Lifestyle Product and Furniture Designer )
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Designer)
 • นักออกแบบประสบการณ์ (Experience Designer)
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Package Designer)
 • นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ (Design Trend Forecaster)
 • นักออกแบบข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary or Multidisciplinary Designer)

 

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • นักออกแบบสิ่งทอ
 • นักออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
 • นักบริหารจัดการสินค้าแฟนชั่นและสิ่งทอ
 • นักการตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
 • นักวาดภาพประกอบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • นักออกแบบเสื้อผ้า
 • นักออกแบบแพทเทิร์น
 • นักออกแบบลายผ้า
 • ผู้ดำเนินการจัดแฟชั่นโชว์
 • สไตล์ลิสต์
 • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 15 มิถุนายน 2564, 09:02:31 น.