ศิษย์เก่า

คุณกนกนุช ศิลปวิศวกุล
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล
กราฟิคดีไซน์ illustrator และผู้ก่อตั้ง
Design Reform Council, Hello I am JK
คุณพงศ์ภัทร พงศ์สุริยา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์
Sobasiz
คุณพินิจนันท์ กังแฮ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
แบรนด์ “Sobasiz”
คุณรัฐชาติ พลแสน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัท
บริษัทพิทักษ์ สไตล์ จำกัด
คุณปริญญา พิเชษฐศิริพร
สตรีทอารทติส