คณะศิลปกรรมศาสตร์

Alumni

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล
คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล
Design Reform Council, Hello I am JK - กราฟิคดีไซน์ illustrator และผู้ก่อตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

“กล้าทดลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำการได้ลองอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้จำกัดแค่ภาพประกอบ สิ่งของที่เราออกแบบใน 2มิติ มันเคลื่อนไหวได้ และมีฟังค์ชั่น ก็ทำให้มีความสนุกมากขึ้นไปอีก"

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์