เรียนประสบการณ์กับมืออาชีพ

เรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะและการออกแบบระดับชาติและนานาชาติ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างทักษะทั้งทางปฎิบัติและทฤษฎี ทำงานศิลปะร่วมสมัย มีอาจารย์พิเศษที่เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์มากว่า 100 ท่านต่อภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากตัวจริงในวงการศิลปะและบริษัทชั้นนำ และยังมีโจทย์ให้ได้ลองทำจริง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การเป็นศิลปินคุณภาพ 

 

  • แหล่งที่มา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2561, 13:47:55 น.