คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ CEO - KPMG Thailand แชร์วิธีคิดกำไรสู่ความสำเร็จ

       

       คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ CEO of KPMG in Thailand, Myanmar and Laos กลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี กฎหมาย และที่ปรึกษาทางธุรกิจ มีเครือข่ายทั่วโลกและดำเนินงานใน 153 ประเทศ เป็นศิษย์เก่าคณะบัญชี รุ่นที่ 22 และศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2563 มาแชร์วิธีคิดกำไรให้ชีวิตสู่ความสำเร็จในการทำงานบนโลกยุคดิจิทัลที่กำลังเผชิญกับ AI

 

 

ทำได้ตามที่ตั้งใจไว้

       “ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียน ผมคิดว่า จุดหักเหของชีวิตผมอยู่ตอนเรียนชั้นปี 3 ผมมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนอย่างมาก ทำให้ผมได้รับทุนเรียนดี และได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ หลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยทบทวนการเรียนการสอนในบางวิชา ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เชิญวิทยากรท่านนึง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง มาให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านสอบบัญชี ยิ่งทำให้ผมตั้งใจและสนุกสนานกับการเรียนมากยิ่งขึ้น และตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีเมื่อจบการศึกษาให้ได้ และผมก็สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ นับแต่นั้นมาผมจะคอยบอกน้องรุ่นหลังๆ เสมอว่า สิ่งที่คุณจะต้องมี คือ ตั้งใจและมีความสนุกสนานกับสิ่งที่ทำ และที่สำคัญต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่เสมอ เพราะจะทำให้เกิดความกล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะเริ่มในสิ่งใหม่ รวมทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ”

 

 

AI ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด...ถ้าคุณพร้อม

       “ถ้าเรามีความพร้อมที่จะปรับตัว และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยทำงานแทนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูง อย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนไม่ต้องตกใจกับ AI เพราะไม่ได้มีอะไรที่เราคาดไม่ถึง สิ่งต่างๆ ที่เราจะได้เห็น เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราทราบและพอประเมินถึงผลกระทบได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราจะทำอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้น ทุกคนจะต้องพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี Future Skills ซึ่งประกอบด้วย Human Centric, Growth Mindset, Cognitive Flexibility และ Digital and Data (Technology Foundations)”

 

 

Skill Set ที่ต้องเตรียมพร้อม

       “ผมขอพูดถึง Digital and Data ในส่วนที่จะกระทบกับพวกเรา 1) Active Learning การเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 2) Data Analytics ต้องเข้าใจบทบาทสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสามารถแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลและสามารถขับเคลื่อนเทคโนโลยีได้อย่างไร ซึ่งจำเป็นต้องมีความชำนาญโดยเฉพาะในด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skills) และ 3) Collaboration and Productivity Tools ต้องเข้าใจและใช้เครื่องมือเพื่อทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์มากที่สุด”

 

 

อย่านิ่งนอนใจโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

       “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดมีผลต่อความต้องการของลูกค้าต่อกระบวนการและผลลัพธ์ เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ Mindset เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าเราเปลี่ยนกระบวนการคิดให้พร้อมที่จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงถือว่าเรามีชัยไปกว่าครึ่ง”

 

 

สิ่งสำคัญของการประสบความสำเร็จ

“การได้ทำในสิ่งที่รัก (Passion) ประเด็นที่สำคัญคือ เราหาเจอหรือยังว่าเรารักที่จะทำอะไร”

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 5 มิถุนายน 2564, 05:33:05 น.