5 สิ่งที่ได้แน่ ถ้าคุณแม่พามาเรียนบัญชี ม.กรุงเทพ

 

 

ใครที่สนใจทางด้านบัญชี และกำลังหาที่เรียน บอกเลยว่าถ้ามาเรียนที่คณะบัญชี ม.กรุงเทพ ได้รับ 5 สิ่งนี้แน่นอน เพราะ คณะบัญชี มีหลักสูตรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต  สอนเน้นองค์ความรู้เชิงบูรณาการและเชิงปฏิบัติการน้องจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงทั้งจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ได้ฝึกปฏิบัติการทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย  พร้อมปั้นให้คุณเป็นนักบัญชีในยุคดิจิทัล โดยทีมผู้สอนคุณภาพจากองค์กรพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชีทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจชั้นนำ เพิ่มโอกาสการได้งานทำและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้เรียนเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตแบบไร้ขีดจำกัด การันตีความสำเร็จได้จากบัญชีบัณฑิต ม.กรุงเทพ มีเงินได้สูง มีอัตราการได้งานทำ 100% อย่างต่อเนื่อง และมีเงินได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเงินได้

 

นักศึกษาที่มาเรียนจะได้รับการดูแลจากคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และมีโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่เสริมทักษะ International Skill  สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้จบไปทำงานในองค์กรระดับ Global และมีโครงการเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านทำบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน ด้านการสอบบัญชี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิตคณะบัญชีนำไปต่อยอดในการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant : CPA) และต่อยอดสู่การสอบเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant : ASEAN CPA) รวมทั้ง มีการเสริมทักษะด้าน Creative Technology เช่น เทคโนโลยี AI, Block Chain, Big Data, Machine Learning, Data Mining เป็นต้น เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ คณะบัญชีมีการพานักศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีอีกมากมายให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลาด้วย ใครที่สนใจเรียนทางด้านบัญชี ต้องมาเรียนที่ คณะบัญชี ม.กรุงเทพแล้ว เพราะว่ามีโอกาสดีๆ มากมาย และรุ่นพี่ อาจารย์ ที่รอต้อนรับอยู่ มาเรียนบัญชี ม.กรุงเทพ ไม่ผิดหวังแน่นอน

 

 

 

 

 

 

สิ่งแรกที่จะได้เมื่อเข้ามาเรียนบัญชี ที่ ม.กรุงเทพ คือความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระทางความคิด เน้นเข้าใจทฤษฎีและฝึกปฏิบัติกันจริงๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ หรือแนวทางที่สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงจากโจทย์จริง ได้รับการบ่มเพาะทักษะวิชาชีพบัญชีที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทำบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านการวางระบบบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบควบคุมภายใน ด้านตรวจสอบบัญชีให้กับหน่วยงานภายนอก และปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้จบเป็นบัญชีบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริงเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ และมีความพร้อมในต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการ/สำนักงานบัญชี/สำนักงานสอบบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร

 

 

 

 

 

 

เรียนบัญชีใครว่าน่าเบื่อ มาเรียนที่นี่ เรียนสนุก มีอาจารย์ดูแลและใส่ใจอย่างทั่วถึง บอกเลยว่าดูแลนักศึกษาดีทุกรุ่น การันตีจากรุ่นพี่ได้เลย เพราะมีอาจารย์ช่วยโค้ชให้มีความพร้อมทั้งความรู้ มีทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) สนับสนุนให้ได้ค้นหาความชอบของตัวเองและได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบในสายงานบัญชี เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองได้ในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

ใครที่จะเข้ามาเรียนในคณะบัญชี ม.กรุงเทพ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อน เพราะหลายๆ คนก็ได้มาเป็นเพื่อนรักกันที่นี่ พร้อมช่วยเหลือและเรียนจบไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ที่น่ารักคอยดูแลนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ และคอยให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยนะ

 

 

 

 

  

คณะบัญชี ม.กรุงเทพ ได้ทำความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ มาร่วมกันบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 

ตัวอย่างองค์กรพันธมิตรของคณะบัญชี อาทิ

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด (Big4)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (Big4)

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

ยังมีคอนเน็คชั่นกับพันธมิตรอีกหลายแห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกการทำงานจริง ร่วมพัฒนาความสามารถให้เด็กบัญชี ม.กรุงเทพได้รับประสบการณ์ไปต่อยอดอนาคตการทำงานและสร้างมูลค่าเพิ่มมีเงินได้สูงประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

 

เรียนบัญชียุคใหม่ไม่ตกเทรนด์ มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ทำงานจริงในบริษัทชั้นนำระดับ Global ที่ทำความร่วมมือกับคณะ พร้อมกระบวนการบ่มเพาะคุณภาพที่ส่งเสริมการได้งานทำ และเพิ่มความพร้อมในการทำงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดงานยุคดิจิทัล และยังมีโครงการดีๆ ที่ช่วยโค้ชเส้นทางให้ได้งานและเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพอีกเพียบ ซึ่งถ้ามีความสามารถที่โดดเด่น มีทักษะทางบัญชีที่ครบ โดนใจพี่ๆ ที่บริษัทที่ไปฝึกประสบการณ์ก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเชิญให้ร่วมงานด้วยแน่นอน ซึ่งพี่หลายๆ รุ่น ก็ได้รับโอกาสกันเยอะเลย

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มิถุนายน 2564, 09:12:15 น.