Global Professional Firms Career Roadshow Co Campus

 

 

        คณะบัญชี ผนึกพลังร่วมมือกับ บริษัท MAZARS (Thailand) จำกัด และบริษัท BDO (Thailand) จำกัด จัดโครงการ Global Professional Firms Career Roadshow Co Campus ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 และห้องประชุมปองทิพย์ 1 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2564, 19:45:47 น.