“สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go Campus)” รุ่นที่ 8

       

        คณะบัญชีร่วมกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go Campus)” รุ่นที่ 8 พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ความตระหนักในการเสียภาษีอย่างถูกต้องโดยสมัครใจเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ โดยจะทำให้บัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นที่ต้องการของธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพพร้อมด้วยการมีคุณธรรม และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะบัญชี

 

 

        พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนางหัสกาญจน์  ภิงคารวัฒน์ เลขานุการกรมสรรพากร และนายกิตติพล  สิงห์ทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมในพิธีและมอบวุฒิบัตร ณ ห้อง The Banquet  อาคาร A5

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 8 มกราคม 2564, 08:59:42 น.