คณะบัญชี X Deloitte Thailand เพิ่มทักษะการประกอบวิชาชีพบัญชียุค Digital

 

 

        คณะบัญชีร่วมกับ Deloitte Thailand จัดโครงการ “Deloitte D-Care with Bangkok University” ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ การประกอบวิชาชีพบัญชี และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค Digital ได้อย่างมั่นใจและมีความสุขด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ “ให้สุข สุขใจ”  ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้าน “การแบ่งปัน” แก่นักศึกษา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Being a BU Professional Digital Accountants by Deloitte” โดยทีม Deloitte Thailand เพื่อพัฒนา Professional Soft Skills ในด้านการสื่อสาร การฟังอย่างเข้าใจ การคิดเชิงนวัตกรรมและการทำงานเป็นทีมที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคปัจจุบัน

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 16 พฤษภาคม 2564, 14:53:45 น.