ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ทีมของน.ส. กุศลศิริ จิตรพงษ์ นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชมเชย Big Toy Design Innovation 2015 ในหัวข้อ Cross Culture + Co Creation จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่จัดแสดงผลงานในงาน TIDE 2015 และงาน BIG&BIH 2015

 

ชื่องาน MASON

สมาชิกกลุ่ม

1 พรทิพย์ เชน

2 กุศลศิริ จิตรพงษ์

3 ธงธน ฐิติกวิน

แนวความคิดและวิธีการเล่น

สังคมในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน เด็กยุคใหม่เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนทักษะความอดทนและการเข้าสังคม ทางกลุ่มจึงต้องการออกแบบของเล่นที่ช่วยฝึกฝนและเติมเต็มทักษะที่ขาดหายไป เช่น การแก้ไขปัญหา การใช้สมาธิ และการฝึกความอดทน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากของเล่นคลาสสิกในอดีต ประกอบการศึกษาพฤติกรรมของเด็กในวัย4-6 ปี พบว่าเด็กในวัยนี้สามารถเล่นด้วยกันได้โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา แต่จำเป็นต้องมีสื่อกลางเป็นตัวเชื่อมความแตกต่างเหล่านั้น

แนวคิดดังกล่าวได้พัฒนามาเป็นของเล่นตัวต่อ”MASON” ที่แปลว่าช่างก่ออิฐ ซึ่งเด็กๆ สามารถสร้างอาณาจักรของตนเอง โดยมีข้อจำกัดและเงือนไขของเกมส์ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและเพิ่มความท้าทายในการเล่น โดยใช้การ์ดเป็นตัวดำเนินเกมส์ เช่น การนำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วน หรือแลกชิ้นส่วนกับเพื่อน ทำให้ผู้เล่นคาดเดาไม่ได้และต้องแข่งขันกันว่าสุดท้ายแล้ว อาณาจักรใครจะได้สูงกว่ากัน ชุดของเล่น MASON ประกอบด้วย MASON’s base สำหรับเป็นฐานของแต่ละคน MASON’s stick สำหรับเครื่องมือในการต่อ MASON’s cards สำหรับเป็นตัวดำเนินเกมส์ โดยชิ้นส่วนทั้งหมดถูกผลิตด้วยวัสดุยางฟองน้ำเพื่อความปลอดภัย

 •  ผลงาน Direct One ของนายนนท์วัช สิทธิกุลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ล่อหรือกะล่อ(ภาษาใต้) ซึ่งเป็นเครื่องเคราะเสียงซึ่งเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ในการเรียกประชุม หรือเคาะเรียกส่งสัญญาณเตือนในหมู่บ้านเวลามีภัย โดยในสมัยนั้น เกราะ หรือ กะล่อนี้เป็นสิ่งสำคัญในการส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้คนในชุมชนสามารถได้ยิน ผมก็เลยนำเอาสิ่งๆมาพัฒนาให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โดยการปรับรูปทรงของกะล่อหรือเหราะนี้โดยการหด ดึง ยืด ขาย เพื่อให้ได้รูปทรงที่ดูทันสมัย และสามารถวางไว้ได้ เหมาะสำหรับทุกที่

 

 •  ผลงาน Tree Falling ของนายจักรพันธ์ สุทธิวารี

งานออกแบบของเล่นนี้ สำหรับเด็กวัยเรียนอายุ 1-3 ปี จากการศึกษาทำให้เห็นว่า เด็กช่วงอายุนี้ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ จากการลงพื้นที่สำรวจจากครอบครัวของเด็ก ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ การที่เด็กติด Tablet และทางพ่อแม่ก็สนับสนุนให้เด็กเล่นโดยไม่รู้ถึงภัยในอนาคตทั่งด้านจิตวิทยาและด้านสังคม งานออกแบบจึงเริ่มต้นจากสังคมระดับครอบครัว ทำให้เกิดเกมที่พ่อและแม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการเล่น Tree Falling โดยมีกฎว่าเล่นห้ามให้ล้ม ส่วนรูปทรงก็ดึงมาจากธรรมชาติ ก็คือต้นไม้ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมที่สร้างขึ้นและสิ่งที่ต้องคำนึงอีกอย่างคือการใช้งาน เมื่อเด็กเลยวัยของพวกเข้าแล้ว Tree Falling ก็ยังสามารถนำไปประดับตกแต่งใช้ในการแขวนสร้อยหรือแปะโน๊ตข้อความต่างๆได้ในอนาคต ทำให้คุ้มค่ากับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

 

 •  ผลงาน GROW UP ของนายภานุทัต ศุภกิจการุณย์

ของเล่นที่เติบโตไปพร้อมกับเด็ก ด้วยกลไดต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  ที่ค่อยๆซับซ้อนขึ้นตามลำดับ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย โดยใช้ character ของสัตว์ชนิดต่างๆเข้ามาประกอบกับของเล่น  ทำให้การเล่นของเด็กไม่น่าเบื่อจำเจอีกต่อไป

 

 •  ผลงาน Table Wood Toy ของนายรัฐชาติ พลแสน

ของเล่นที่เติบโตไปพร้อมกับเด็ก ด้วยกลไดต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  ที่ค่อยๆซับซ้อนขึ้นตามลำดับ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย โดยใช้ character ของสัตว์ชนิดต่างๆเข้ามาประกอบกับของเล่น  ทำให้การเล่นของเด็กไม่น่าเบื่อจำเจอีกต่อไป

 

 

 •  ผลงานชฎา ของน.ส.ปานรวี ผดุงศิลป์

การเปลี่ยนวัสดุการทำเครื่องหัวโขนโดยใช้วัสดุใหม่ “คาร์บอนไฟเบอร์”เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เทียบเท่ากับโลหะแต่มีน้ำหนักเบา ทำให้หัวโขนมีน้ำหนักเบาขึ้นและยืดระยะเวลาการใช้งาน

หัวโขน เป็นงานศิลปะชั้นสูง ใช้สำหรับสวมครอบศีรษะ เป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์ และงานศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกาย ประณีตบรรจงตามแบบช่างไทย มีรูปลักษณะสวยงาม ลักษณะคล้ายหน้ากาก แตกต่างตรงที่เป็นการสร้างจำลองรูปทรงใบหน้าและศีรษะทั้งหมด เจาะช่องเป็นรูกลมที่นัยน์ตาของหัวโขน ให้ตรงกับนัยน์ตาของผู้แสดงเพื่อการมองเห็นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือหัวโขนสำหรับใช้ในการแสดง หมายความถึงหัวโขนที่สื่อถึงตัวละครนั้น ๆ เช่น พระ ยักษ์ เทวดา วานรและสัตว์ต่าง ๆ สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ตามเอกลักษณ์ของหัวโขนที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบของศิลปะไทยและหัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก

การทำหัวโขนจึงถือเป็นศิลปะชั้นสูงซึ้งภาพลักษณ์ของความเป็นโขนจะต้องทำด้วยวัสดุที่ดูมีราคาและการใช้วัสดุเดิมที่มีมาแต่โบราณ ซึ้งช่างฝีมือเครื่องโขนส่วนใหญ่มักจะยึดหลักวิธีการทำแบบเดิมที่เคยทำมา งานชิ้นนี้จึงต้องการจะสร้างความแตกต่างจากวัสดุเดิมที่เคยนำมาใช้เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติของการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นวัสดุที่ผลิตขึ้นในปัจจุบัน สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับงานฝีมือชั้นสูงนี้

 

 •  ผลงาน Alive ของนายภานุทัต ศุภกิจการุณย์

ค้นหาวัสดุใหม่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบ จากการนำเนื้อสัตว์มาหาความเป็นไปได้เชิงวัสดุ โดยนำเนื้อสัตว์มาตากแห้งเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้คงสภาพเป็นเวลานาและนำมาเคลือบผิวด้วย epoxy resin เพื่อป่องกันไม่ให้เนื้อสัตว์สัมผัสกับอากาศ

จนได้วัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงและสามารถขึ้นรูปได้ด้วย pattern จากกระดาษ

 

 

 •  ผลงาน Socket Box ของน.ส. ณัฐธิมา เพชรใหม่  นายทรงยศ คล้ายมาก นายอคิน  หมวดทองและนายนริศ เชี่ยวปัญญานันท์     

 

 

เป็นผลงานการ Re-design ตัวต่อปลั๊กไฟใหม่ เนื่องจากปลั๊กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประสบปัญหาในการใช้งานในเรื่องของสายที่เยอะดูไม่เรียบร้อย ไม่น่าใช้ และในกรณีที่ทำงานอยู่บนโต๊ะ ต่อสายกับปลั๊กต่ออยู่ใต้โต๊ะนั้นมาสะดวกต่อการใช้งาน และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานได้ เมือมุดเข้าไปถอดหรือปิดสวิทของปลั๊กพวง  นอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันเครื่องมือElectronic แบบพกพาก็มีมาก ดังนั้นจึงออกแบบกล่องที่เป็นปล๊กไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะที่ทำให้ดูมีระเบียบและใช้งานได้สะดวก ตลอดจนเข้ากับรูปอุปกรณ์ที่ใช้อยู่บนโต๊ะทำงานของกลุ่มผู้ใช้งาน

 

 •  ผลงาน Tomato: Cooking Box ของน.ส. อุสุมา หุ่นเที่ยง น.ส. ศันสนีย์ วัฒนพันธ์ น.ส. รังสินี ก้าวสุบรรณ และน.ส.นรินรัตน์ แก้วสายทอง

เป็นการ Re-Design เครื่องอุ่นอาหารแบบพกพา โดยการออกแบบปรับให้เข้ากับคนสมัยใหม่ที่มีการห่วงใยกับสุขภาพของตนเอง และมีการเพลิดเพลินกับการทำอาหารการอุ่นอาหารทางเอง นอกจากนั้นแล้วออกแบบให้รูปทรงแล้ววิธีการเข้ากับคนสมัยให้ที่ผสมผสานวัสดุและ Style ให้เข้ายุคสมัยกับ Fashion โดยออกแบบหูหิ้วที่ทำจากฝ้าให้มีสีสันที่ทันสมัย สนุกสนานและภูมิใจในการถือเครื่องไปทำงานด้วย

 

 •  ผลงาน Axis : Toaster ของน.ส. วศินี ชินวรรังสี นายภานุทัต ศุภกิจการุณย์ นายธนบูรณ์ เชียงปิ่นและนายณัฐกิตต์ ตันสง่า

เป็นการออกแบบ Re-design เครื่องปิ้งขนมปังให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคของคนในยุคปัจจุบัน โดยการออกแบบให้เครื่องปิ้งขนมบังสามารถใช้ได้ทั้งสองแกน คือ แนวตั้งกับแนวนอน คือ การใช้แบบแนวนอนจะสามารถใส่ Topping เขาไปในขณะปิ้งได้จะทำให้รสชาติมีความอร่อยในการทานอาหารมากขึ้น

 

 •  ผลงาน Crave : Rice Cooker ของน.ส. ปานรวี ผดุงศิลป์ นายธีระวัฒน์ ลิ้มเจริญ นายจักรพันธ์ สุทธิวารีและนายรัฐชาติ พลแสน

เป็นการออกแบบ Re-design หม้อหุงข้าวที่มีขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีรูปทรงที่ทันสมัยโดยใช้การออกแบบไฟLED มาใช้สื่อถึงขั้นตอนที่หม้อหุงข้าวนั้นกำลังทำงานอยู่ วิธีการทำงานนั้นยังง่ายดาย โดยใช้เพียงปุ่มเดียวในการควบคุม

 

 

ผลงานชนะเลิศในงานประกวด AS:DA 2015 จำนวน 2 ชิ้นงาน

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการ “American Standard Design Award Asia Pacific 2015” ได้รับทุนการศึกษาคนละ 66,000 บาท และเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปในแข่งขันรอบสุดท้ายตัดสินที่สิงคโปร์ ดังนี้

 • น.ส.พิมพ์ภัทรา  ภูษาทอง     ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสุขภัณฑ์

 • นาย ธนพล     เลิศชัยฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทก๊อกน้ำ  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแสดงผลงาน ในงานTHAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2014 ( T.I.D.E 2014 ) เป็นเวทีให้กับนักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า

นางสาวรังสินี  ก้าวสุบรรณ  ผลงาน: ที่ตัดสก็อตเทปสําหรับร้านขายหนังสือ แนวคิด ตัวที่ตัดสก็อตเทปออกแบบมาให้กับบุคคลที่มีลักษณะการใช้งานในมือเดียว ในเวลาที่เร่งรีบ ด้านของที่ตัดจะมีช่องเสียบกรรไกรที่เป็นที่เสียบแบบแม่เหล็กสามารถดูดกรรไกรให้แน่นเมื่อไม่ใช้งาน และตัวของซิลิโคลนด้านล่าง จะเป็นตัวยึดกับพื้นโต๊ะไม่ให้ลื่นขณะใช้งาน

นายรัฐชาติ พลแสน  ผลงาน: ที่ตัดเทปสําหรับร้านแต่งรถจักรยานยนต์ ผลงาน การออกแบบที่ตัดเทปสําหรับร้านแต่งรถจักยานยนต์นี้นั้น ได้แรงบันดาลใจที่มาของรูปทรงมาจากการออกแบบรถมอเตอร์ไชค์ และมีการออกแบบกลไกให้เหมาะสมในงานติดเทปตกแต่งตัววงล้อรถจักยานยนต์ซึ่งเป็นวงกลมได้อย่างสะดวกและสวยงาม

นายนริศ เชี่ยวปัญญานันท์  ผลงาน: ที่ตัดเทปสําหรับเจ้าหน้าประกันภัย แนวคิด: ออกแบบที่ใส่เทปให้กับพนักงานของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ใช้เวลาในการบนท้องถนน ตัวผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นในด้านการพกพาที่สะดวก เหมาะกับการใช้งาน 24 ชม.ที่มีไฟฉายสามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืนที่รวมการใช้งานทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกัน คือ ไฟฉายกับที่ตัดเทป ซึ่งวัสดุใช้เป็นพลาสติก ABS ที่มี ความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน

นางสาวณัฐธิมา  เพชรใหม่ นายนริศ  เชี่ยวปัญญานันท์ และนายณัฐพล  จันทร์หอม ผลงาน: ออกแบบหน้าไม้พลังหมุน Shoot Rotation แนวคิด: เป็นการออกแบบเครื่องมือการยิงในลักษณะการใช้หน้าไม้เป็นต้นแบบในเรื่องของฟังก์ชั่น เพื่อหานวัตกรรมการผลิตที่มีรูปแบบต่างออกไปจากของเดิม โดยใช้กลไกที่คิดขึ้นใหม่โดยใช้ลักษณะวิธีการหมุน เก็บแรงดันแทนการดึงแล้วปล่อย เพราะการหมุนนั้นจะใช้แรงน้อยกว่าการดึง การออกแบบเป็นลักษณะช่องยิงในการปล่อยอาวุธจะยาวเพราะใช้ในการเล็งและเพื่อความแม่นยํา