ศิษย์เก่า

 • ธาดา วาริช (รุ่น 3) ช่างภาพ Fashion ชื่อดัง
 • จักรกฤษณ์ อนันตกุล (รุ่น 12) นักออกแบบกราฟิก Co-founder Hello I am JK Studio and Design Reform Council Former Senior art director at YouWorkForThem, a multi-awarded company based in the US and Bangkok.
 • สันติ ลอรัชวี (รุ่น 2) Co-founder / Partner & Design Consultant; Practical Design Studio
 • ชานนท์ ยอดหงส์ (รุ่น 12) Founder/Designer The Dogkillmen Clothing /Art Director ที่ GMM GRAMMY (Genie Records)
 • เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช (รุ่น 7)  นักออกแบบตัวอักษรและผู้ก่อตั้ง TypeK (Type-K) Design Studio
 • ทรงพล จั่นลา (รุ่น 7) Art Director Advisor ’a day magazine’ / Producer / director ‘a day studio’(documentary film, TV series)
 • ธวัชชัย สุขนิพิฐพงษ์ (รุ่น 3) Creative Director Commonwealth McCANN
 • นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ (รุ่น 4) ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอลMindshare Worldwide (WPP Group) Head Of Invention, Mindshare Worldwide (WPP Group)
 • สันติ แต้พานิช (รุ่น 5) ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์
 • พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล (รุ่น 10) บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Polkadot
 • ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ (รุ่น 12) Design Director, Srinlim Studio
 • เรืองฤทธิ์ สันติสุข (รุ่น 12) Director Duck Unit, Lighting Designer
 • กนกนุช ศิลปวิศวกุล (รุ่น 13) Co-founder / Design Director at Practical Design Studio
 • ขวัญชัย อัครธรรมกุล (รุ่น 17) Design Director at Craftsmanship
 • ฉัตรณรงค์ จริงศุภธาดา (รุ่น 17) นักออกแบบตัวอักษร และผู้ก่อตั้ง Superstore Font
 • พงศพัฒน์ จิตต์กุศล (รุ่น 17) Art Director (Illustration Department) Chiptue, Tokyo Japan