การเรียนการสอน

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างทักษะทั้งทางปฎิบัติและทฤษฎี ทำงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การเป็นศิลปินคุณภาพ

คณาจารย์ผู้สอน

เรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะและการออกแบบระดับชาติและนานาชาติ
พบกับวิทยากรจากวงการวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบและศิลปินชั้นนำจากประเทศในอาเซียน

ผลงานและกิจกรรม
อุปกรณ์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
อาชีพก้าวหน้า