โครงการ Young AI Robotics รุ่น 2 ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาในการสัมภาษณ์


 

 


Young AI Robotics โครงการ Workshop สำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่โลกของหุ่นยนต์  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล และพันธมิตรชั้นนำ การจัดอบรมแบบ Workshop โดยให้โรงเรียนที่เข้าอบรมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลจากผู้ช่วยวิทยากรผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นระยะเวลารวม 2 ปี ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าอบรมจะได้รับหุ่นยนต์ TurtleBot3 และสนามเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้โรงเรียนละ 1 ชุดวันที่ 14-17 มกราคม 63
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อประสานงาน และนัดหมายวัน/เวลา กับครูผู้ควบคุมทีมของแต่ละโรงเรียน 

วันที่ 21-24 มกราคม 63
การสัมภาษณ์ รูปแบบการสัมภาษณ์เป็น VDO Conference โรงเรียนละประมาณ 30 นาทีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาในการสัมภาษณ์  โครงการ Young AI Robotics รุ่น 2 รวม 53 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์”
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนนิคมวิทยา
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา


หมายเหตุ : หากทางทีมงานไม่สามารถติดต่อครูผู้ควบคุมทีมได้ จะขอส่งอีเมล เพื่อ​ยืนยันวันและเวลาอย่างเป็นทางการอีกทางหนึ่ง


หากต้องการติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Young AI Robotics สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล : 

อาจารย์นัชรี ผ่องโสภณ

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2371, 09-0919-6097

อีเมล: natcharee.p@bu.ac.th


คุณอมรรัตน์ แสงวงษา

โทร. 02-407-3888 ต่อ 2620, 09-0919-6097

อีเมล: amornrat.s@bu.ac.th
 

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 4 เมษายน 2563, 09:04:47 น.