ยกทีมเด็กวิศวกรรมฯ รับทุนต่อยอดพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมกลุ่มเพื่อนชาวแก๊งที่มีความถนัดและชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน ส่งผลงาน

เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 13 กันยายน 2562, 05:13:31 น.