จบสายไหน ก็เรียนวิศวะฯ ม.กรุงเทพได้

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบแค่แผนกสายวิทย์เท่านั้น เปิดกว้างพร้อมที่จะให้นักศึกษาที่มีความชอบในด้านวิศวกรรม ได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิศวกรรม และผลิตนักศึกษาให้ได้ประสบการณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถและทักษะต่างๆ ให้ตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ ได้เข้าศึกษาตามความฝัน พร้อมทั้งมีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ทันสมัย และตอบโจทย์ตลาดงานในโลกอนาคต

ประกอบไปด้วย 4 สาขาดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
และ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

 

 

สายศิลป์

สำหรับนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ตนเองเรียนสายศิลป์ ที่ไม่มีความรู้ในด้านสาขาวิชานี้ สามารถสมัครเรียนได้เพราะที่ ม.กรุงเทพ มีการปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียน ด้วยวิชา Pre-calculus, Pre-physic และยังมีรุ่นพี่จากคณะมาช่วยแนะแนว และสอนพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนให้กับรุ่นน้อง เพื่อให้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบสายศิลป์มาโดยเฉพาะ เน้นปฏิบัติจริงให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงาน และทันต่อการศึกษา

 

 

 

สายวิทย์

นักเรียนสายวิทย์ที่เรียนจบมาตรงสาย ที่มีความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ชอบได้ในทันที แต่ถ้านักศึกษาคนไหนยังมีพื้นฐานความรู้ไม่แน่นพอ ทางคณะฯ มีการปรับพื้นฐานให้ก่อนเริ่มเรียน เหมือนกับสายอื่น


 

 

สายปวช.

นักศึกษา สายอาชีพที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถมาต่อยอดความรู้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ได้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานเท่าไหนมาก็มีการปรับพื้นฐานให้เช่นกันกับทุกคนพร้อมกับเพื่อนๆ โดยเนื้อหาจะเป็นความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นในการเรียนด้านวิศวะฯ ใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถสมัครเรียนได้เลยทันที 

สายปวส.

สำหรับนักเรียน ปวส. ที่สนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเทียบโอนได้ โดยใช้ผลการเรียนและคำอธิบายรายวิชาเข้ามายื่นที่ฝ่ายรับสมัคร ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลประมาณ 1 สัปดาห์ โดยถ้าหากเทียบโอนมาที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ / สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถจบได้ใน 2 ปี ส่วนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะสามารถจบได้ใน 3 ปี
และสำหรับนักศึกษาที่จบไม่ตรงสายที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเข้าเรียน ทางคณะฯ จะมีปรับพื้นฐานให้เช่นกัน

 

 

 

สายโอนย้าย

นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะอื่นแล้วเพิ่งค้นพบว่าไม่ชอบหรือไม่ใช่ทาง อยากย้ายมาสายวิศวะฯ สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และเน้นการเรียนที่ปฏิบัติจริง พร้อมอุปกรณ์ที่ครบและทันสมัย ขั้นตอนนั้นไม่ยาก สามารถเทียบโอนเข้ามาเรียน โดยนำเกรดเทอมแรกมายื่นโอนย้ายที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความชื่นชอบไม่ว่าจะจบการศึกษาในรูปแบบไหนมาพร้อมทั้งส่งเสริมความรู้พื้นฐาน ใส่ใจกับนักศึกษาทุกคน พร้อมตอบโจทย์ตลาดแรงงานสมัยใหม่ อุปกรณ์การเรียนที่รองรับการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เรียนวิศวะ ม.กรุงเทพ การันตีมีงานทำ ไม่ผิดหวังแน่นอน

 

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 8 เมษายน 2563, 17:18:14 น.